biuro@wypieczeni.pl
797 798 467

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marian Koneczniak, Wypieczeni.pl s.c., ul. Obozowa 20 lok. U11, 01-161 Warszawa.

Definicje

  • Klient – osoba lub firma, zamawiająca usług
  • Podwykonawca – osoba lub firma wykonująca dla mnie na rzecz Klienta część usługi.

Kontakt

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres biuro@wypieczeni.pl.

W jakich przypadkach przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy w trzech przypadkach:

(1) Realizacja umowy / zamówienia

Wystawiając fakturę przetwarzamy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Podstawą prawną jest w tym przypadku wypełnienie obowiązku wystawienia faktury.

Twoje dane będą przechowywane przez ustawowo wymagany okres przechowywania dokumentacji księgowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej usługi zlecenia, w tym wypadku wystawienia faktury VAT i/lub umowy cywilno-prawnej. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie usługi zlecenia.

(2) Kontakty biznesowe (e-mail, telefon)

Są to dane kontaktowe, które udostępniasz nam w ramach umowy, zamówienia lub zapytania, również, jeżeli jesteś przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy. Dane osobowe w takich przypadkach przetwarzamy w celu prawidłowej obsługi zlecenia a także w celach kontaktów biznesowych, do chwili uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Bardzo sporadycznie możesz otrzymywać od nas informacje dotyczące usług lub produktów, w tym życzenia świąteczne, w formie pojedynczej wiadomości e-mail. Możesz oczywiście również ograniczyć takie przetwarzanie danych.

Treść korespondencji e-mail, szczególnie związana z konkretnymi zleceniami dla Klienta, może podlegać archiwizacji.

(3) Odpowiedź na zapytanie (e-mail, telefon)

Wysyłając do nas zapytanie w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie, przekazujesz nam dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną do przetwarzania w tym wypadku, jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę, co będzie skutkowało brakiem dalszego kontaktu z naszej strony.

Poczta e-mail

W celu prowadzenia korespondencji e-mail, domena i poczta są utrzymywane na serwerach cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli wystawiamy Ci fakturę, czy zawieramy umowę cywilno-prawną, Twoje dane przekazujemy siłą rzeczy do zewnętrznego biura księgowego, wyłącznie w celu przeprowadzenia prawidłowej usługi księgowej i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W niektórych, rzadszych przypadkach, wybrane dane osobowe Klientów możemy przekazywać zewnętrznemu Podwykonawcy, jednak wyłącznie za wcześniejszą Twoją wyraźną zgodą, w celu przeprowadzenia części usługi.

Czy automatyzujemy i profilujemy?

Nie stosujemy ani zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, ani profilowania.

Jakie prawa Ci przysługują?

  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.